Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, θεωρεί ότι το έργο ”Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχευτικού δικτύου του Δήμου Πόρου” είναι παροχή υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσο η Ένωση παρενέβη με διαμαρτυρία της.