Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, το σχέδιο Juncker είχε ως στόχο να παράγει επενδύσεις ύψους 375,5 δισ. ευρώ σε όλη την ΕΕ. Μέχρι στιγμής, οι δράσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) – δηλαδή το χρηματοδοτικό σκέλος του σχεδίου Juncker – αντιπροσωπεύουν συνολικό όγκο 70,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στα 28 κράτη μέλη. Η ΕΤΕπ ενέκρινε 514 έργα υποδομής συνολικού ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ και 517 συμβάσεις χρηματοδότησης για ΜΜΕ συνολικού ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερες από 850.000 ΜΜΕ αναμένεται να επωφεληθούν από αυτές τις συμφωνίες.

Ωστόσο, στις 29 Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μια έκθεση που αμφισβητεί τον πραγματικό αντίκτυπο του σχεδίου Juncker. Προκύπτουν κυρίως ερωτήματα σχετικά με την υιοθέτηση από το EFSI σχεδίων τα οποία θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από άλλα υφιστάμενα ευρωπαϊκά μέσα, σχετικά με το μέγεθος των ιδιωτικών επενδύσεων που προσελκύονται καθώς και την ομοιόμορφη κατανομή του γεωγραφικού πεδίου της επένδυσης.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, σχεδόν το ένα τρίτο των σχεδίων θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη του EFSI, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί επίσης ότι το αναφερθέν αποτέλεσμα μόχλευσης (δηλαδή από 1 έως 15) μάλλον υπερεκτιμάται. Τέλος, η έκθεση δείχνει ότι οι δραστηριότητες στις υποδομές είναι συγκεντρωμένες στη Γαλλία (κατά 18%), στην Ιταλία (κατά 17%) και στην Ισπανία (κατά 12%), δηλαδή στις χώρες με τις πλέον ανεπτυγμένες και ενεργές εθνικές τράπεζες προώθησης.

Όσον αφορά στο τελευταίο αυτό σημείο, η ΕΤΕπ αντέδρασε ότι, σε σχέση με το εθνικό ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι οι 4 χώρες που ωφελήθηκαν περισσότερο από τις πράξεις του EFSI είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ισπανία και η Λιθουανία.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα (Φεβρουάριος 2019) του Junker Plan για την Ελλάδα εδώ

Ενημερωτικό έντυπο για το επενδυτικό σχέδιο Junker Plan για την Ευρώπη (Ιούλιος 2018).

Ενημερωτικό έντυπο για το επενδυτικό σχέδιο Junker Plan για την Ευρώπη (Φεβρουάριος 2019).