Ο Πρόεδρος στην ομιλία του θα αναφερθεί εκτενέστατα στο « σχέδιο  Juncker»   για την ανάπτυξη της Ευρώπης, η οποία περνάει μέσα από την αύξηση  του προϋπολογισμού για τα δημόσια έργα.