Πλήρες μέλος το 2014 – και αναπληρωματικό το 2013 – θα διατελέσει η Ελλάδα στο Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENΑ. Η υποψηφιότητα της χώρας μας έγινε καταρχήν δεκτή με απόλυτη ομοφωνία στην 3η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού που διεξήχθη στις 13-14/12013, στο AbuDhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Την Ελλάδα εκπροσώπησε στην Γενική Συνέλευση ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, Κ. Μαθιουδάκης. 

H απόφαση οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή 19.4.2013 μετά μακρές διαβουλεύσεις και ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα 26.4.2013 από τον εν λόγω Διεθνή Οργανισμό.

Ο κατάλογος των χωρών που επελέγησαν ως μέλη στο Συμβούλιο IRENA για τα έτη 2013 – 2014 περιλαμβάνεται σε συνημμένο επίσημο έγγραφο του Οργανισμού.

Η τιμητική επιλογή της Ελλάδας, ιδίως στη σημερινή συγκυρία, αποτελεί δικαίωση της συστηματικής της προσπάθειας τα τελευταία χρόνια για δυναμική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με σημαντικές πρωτοβουλίες της για πράσινη ενεργειακή ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, της Ευρω-Μεσογειακής  Ενεργειακής Συνεργασίας, και της Ενεργειακής Κοινότητας ΝΑ Ευρώπης.

Σήμερα, μάλιστα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ καταβάλει συστηματικές προσπάθειες για εξορθολογισμό της αγοράς του τομέα με κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις προκειμένου να καταστεί βιώσιμη και αποτελεσματική σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση.

Στον IRENA, ο οποίος ιδρύθηκε στη Βόννη της Γερμανίας το 2009, συμμετέχουν 158 κράτη, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων 103, μεταξύ οποίων η χώρα μας, έχουν επικυρώσει τον καταστατικό χάρτη λειτουργίας του και αποτελούν πλήρη μέλη. Η Ελλάδα, επιπλέον, ανήκει στα 75 ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού, έχοντας υπογράψει το Καταστατικό του στη Βόννη τον Ιανουάριο του 2009.

Στόχος του Οργανισμού είναι η ευρεία και αυξανόμενη προώθηση της υιοθέτησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπως η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική και η γεωθερμική ενέργεια καθώς και η βιοενέργεια, σε διεθνές επίπεδο. 

Ο IRENA αποτελεί τον πρώτο παγκόσμιο διακυβερνητικό οργανισμό για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα στις εν λόγω πηγές και στην ανάγκη για συντονισμένες δράσεις σ’ αυτόν τον τομέα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ασφάλεια εφοδιασμού, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της πρόσβασης στην ενέργεια και της ποιότητας ζωής των αναπτυσσόμενων χωρών.