Ελαφρά πτώση εμφάνισε τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον Οκτώβριο, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές, όπως αποκαλύπτει έρευνα του ΙΟΒΕ.Ειδικότερα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 148,2 μονάδες (151,5 μονάδες τον Οκτώβριο). Έστω και έτσι, παρέμεινε σε επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (105,7 μονάδες). Αυτή η έντονη μεταβολή, εξηγεί το ΙΟΒΕ, ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής υποχώρησης των προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές, με τα δημόσια έργα να κινούνται αισθητά ανοδικά. Ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων διατηρείται στα ίδια επίπεδα (-26 από -25 μονάδες), όμως μόλις το 7% (από 17%) των επιχειρήσεων διατυπώνει αισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών το επόμενο τρίμηνο.

Στις προβλέψεις για την απασχόληση,ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις +35 (από +39) μονάδες, με το 43% (από 44%) των ερωτηθέντων να προβλέπει αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα. Το 7% εκτιμά μείωσή τους. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών διαμορφώνονται στις +18 μονάδες. Στις τιμές, οι πληθωριστικές προσδοκίες υποχώρησαν έντονα (+32 από +53 μονάδες).Οι περισσότερες επιχειρήσεις (29%) επισημαίνουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως το βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία τους. Ερωτηθείσες για τον βαθμό αβεβαιότητας του οικονομικού περιβάλλοντος, το 59,2% των επιχειρήσεων θεωρεί πως η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα (43,9% τον Οκτώβριο).

Δημόσιες-ιδιωτικές κατασκευές

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές υποχώρησε σημαντικά: διαμορφώθηκε στις 156,1 μονάδες (από 179,2), επίπεδο υψηλότερο του αντίστοιχου περυσινού (97,3 μονάδες).Οι ήπια αισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο προγραμματισμένων εργασιών στράφηκαν ξανά σε αρνητικές (-3 από +6 μονάδες), ενώ εξασθένισαν έντονα οι προσδοκίες για την απασχόληση (+40, από +67, μονάδες).Οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων κινήθηκαν έντονα πτωτικά (+4, από +28, μονάδες). Ως προς τις τιμές, οι πληθωριστικές τάσεις εξασθένισαν ήπια (+54 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο, +69 τον Οκτώβριο).Το 33% των επιχειρήσεων αναφέρει την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως βασικό εμπόδιο λειτουργίας τους.Εξάλλου, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές δημοσίων έργων βελτιώθηκε σημαντικά έναντι του Οκτωβρίου: διαμορφώθηκε στις 138 μονάδες (112,2 τον Οκτώβριο), σημαντικά υψηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό επίπεδό του (110,6 μονάδες).Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο αρνητικός δείκτης των -58 μονάδων τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στις -43 μονάδες.  Στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό θετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε (+31 μονάδες, από +10). Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου (58%) αναμένουν τις ίδιες θέσεις απασχόλησης (το 6% προβλέπει μείωσή τους). Ακόμη, βελτιώθηκε έντονα (+29, από -5, μονάδες) ο δείκτης εκτιμήσεων για το επίπεδο των τρεχουσών εργασιών. Το ισοζύγιο των τιμών υποχώρησε αισθητά (+15 μονάδες).Τέλος, το 27% των επιχειρήσεων αναφέρει την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως το βασικότερο εμπόδιο  λειτουργίας τους.
Αναδημοσίευση άρθρου του Build