Αναδημοσιεύουμε ενδιαφέρον άρθρο του build  της 07.07.2023 με θέμα “ΙΟΒΕ: Επιδείνωση των προσδοκιών σε ιδιωτικά και δημόσια έργα”

Έντονη πτώση του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές τον Ιούνιο του 2023 κατέγραψε έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).Συγκεκριμένα, ο δείκτης υποχώρησε στις 132,2 μονάδες, από 156,6 μονάδες που ήταν τον Μάιο. Πάντως, παρέμεινε σε επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (122,9 μονάδες. Αυτή η μεταβολή, εξηγεί η έρευνα, ήταν αποτέλεσμα κυρίως της σημαντικής υποχώρησης των προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές. Ωστόσο, τα δημόσια έργα κινήθηκαν επίσης πτωτικά. Οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύονται ήπια, μα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν σημαντικά.
Ενίσχυση της αβεβαιότητας τον Ιούνιο
Αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων υποχωρεί ήπια (-36 από -32 μονάδες), με το 8% (από 6%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει αισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών το επόμενο τρίμηνο. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις +23 (από +53) μονάδες, με το 29% (από 54%) των ερωτηθέντων να προβλέπει αύξηση
των θέσεων εργασίας στον τομέα και ένα 6% να εκτιμά μείωσή τους. Στα υπόλοιπα στοιχεία, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών υποχωρούν και ισοσκελίζονται (από +7 μονάδες), με τους μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας να ενισχύονται οριακά στους 12,2 (από 12,1). Στις τιμές, οι πληθωριστικές προσδοκίες διατηρήθηκαν αμετάβλητες (+30 μονάδες). Τέλος, το 14% (από 19%) των επιχειρήσεων αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (28%) επισημαίνουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως το βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία τους, ένα 17% τη χαμηλή ζήτηση και ένα 15% την ανεπαρκή χρηματοδότηση. Αναφορικά με τον βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον, φαίνεται (επιβεβαιώνοντας τις απαισιόδοξες προσδοκίες) να ενισχύεται η αβεβαιότητα τον Ιούνιο: το 48,3% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, έναντι 45,5% τον Μάιο.
Αναλυτικά στους επιμέρους κλάδους:
Έντονη υποχώρηση παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές και διαμορφώθηκε στις 130,9 μονάδες (από 154,1), επίπεδο χαμηλότερο και του αντίστοιχου περυσινού (134,1 μονάδες). Οι απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο προγραμματισμένων εργασιών εντάθηκαν τον Ιούνιο (-26 από -7 μονάδες), ενώ υποχώρησαν οι προσδοκίες για την απασχόληση, που διαμορφώθηκαν στις +25 (από +41) μονάδες. Στα υπόλοιπα στοιχεία, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων εξασθένισαν οριακά (-14 από -15 μονάδες ο δείκτης), με τους μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας να υποχωρούν ήπια (9,4 από 10,1). Στις τιμές, οι πληθωριστικές τάσεις ενισχύθηκαν περαιτέρω (+60 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο από +49 τον προηγούμενο μήνα).  Τέλος, μόλις το 9% των επιχειρήσεων αναφέρει προσκόμματα στη λειτουργία του. Το 31% των επιχειρήσεων αναφέρουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού, το 15% τη χαμηλή ζήτηση, το 11% την ανεπάρκεια χρηματοδότησης και το 27% άλλους συγκυριακούς παράγοντες ως βασικά εμπόδια λειτουργίας τους.Έντονη επιδείνωση έναντι του Μαΐου παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές δημοσίων έργων. Διαμορφώθηκε στις 129,5 μονάδες (από 155,1 τον Μάιο), σημαντικά υψηλότερα όμως από το αντίστοιχο περυσινό επίπεδό του (98 μονάδες).  Στο πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο αρνητικός δείκτης των -50 μονάδων τον Μάιο διαμορφώθηκε στις -45 μονάδες. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό θετικό ισοζύγιο υποχώρησε στις +21 μονάδες (από +61). Σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις του κλάδου αναμένουν τις ίδιες θέσεις απασχόλησης. Υποχώρησε στις +11 (από +24) μονάδες ο δείκτης εκτιμήσεων για το επίπεδο των τρεχουσών εργασιών. Τέλος, το 19% των επιχειρήσεων
δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, το 18% αναφέρει την περιορισμένη χρηματοδότηση και τη χαμηλή ζήτηση, το 25% την έλλειψη εργατικού δυναμικού και ένα 5% άλλους συγκυριακούς παράγοντες ως το βασικότερο εμπόδιο λειτουργίας τους.