Λεπτομέρειες για το πώς διαμορφώθηκε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές τον Δεκέμβριο του 2023 αναφέρει, σε έρευνά του, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
Όπως προκύπτει, λοιπόν, ο δείκτης διαμορφώθηκε τον εν λόγω μήνα στις 160 μονάδες (από 148,2 τον Νοέμβριο), παραμένοντας σε επίπεδο πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (102,4 μονάδες). Αυτή η έντονη μεταβολή, εξηγεί το Ίδρυμα, ήλθε ως αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης των προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές. Τα δημόσια έργα, πάντως, επίσης κινούνται ανοδικά. Παράλληλα, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση διατηρήθηκαν αμετάβλητες.Πιο αναλυτικά, ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στις -8 από -26 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, με το 25% (από 7%) των επιχειρήσεων να διατυπώνει αισιοδοξία για το επίπεδο των εργασιών το επόμενο τρίμηνο.Στις προβλέψεις για την απασχόληση, ο σχετικός δείκτης διατηρήθηκε στις +34 μονάδες, με το 37% (από 43%) των ερωτηθέντων να προβλέπει αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα.Στα υπόλοιπα στοιχεία, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών διαμορφώνονται στις +32 (από +18) μονάδες, ενώ στο πεδίο των τιμών, οι πληθωριστικές προσδοκίες ενισχύθηκαν ήπια (+36 από +32 μονάδες).Το 8% (από 15%) των επιχειρήσεων αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις επισημαίνουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως το βασικότερο εμπόδιο στη λειτουργία τους. Για τον βαθμό αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον, το 58,5% των επιχειρήσεων θεωρούν πως η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα (59,2% τον Νοέμβριο).
Οι ιδιωτικές κατασκευές

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών
στις ιδιωτικές κατασκευές εμφάνισε σημαντική βελτίωση: διαμορφώθηκε στις 169,3 μονάδες (από 156,1), επίπεδο έντονα υψηλότερο του αντίστοιχου περυσινού (76,4 μονάδες).Οι ήπια απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο προγραμματισμένων εργασιών στράφηκαν εκ νέου σε θετικές (+20 από -3 μονάδες), ενώ διατηρήθηκαν υψηλά οι προσδοκίες για την απασχόληση (+37 από +40 μονάδες). Ακόμη, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων κινήθηκαν έντονα ανοδικά (+38 από +4 μονάδες). Ως προς τις τιμές, οι πληθωριστικές τάσεις εξασθένισαν ήπια (+51 μονάδες, από +54 τον Νοέμβριο).
Οι δημόσιες κατασκευές

Μικρή βελτίωση έναντι του Νοεμβρίου
κατέγραψε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές δημοσίων έργων: διαμορφώθηκε στις 142 μονάδες (138 τον Νοέμβριο), αισθητά υψηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό επίπεδο (129,8). Ως προς το πρόγραμμα εργασιών του κλάδου, ο αρνητικός δείκτης των -43 μονάδων τον Νοέμβριο ελαφρώς υποχώρησε, στις -37 μονάδες. Στις προβλέψεις για την απασχόληση, το σχετικό θετικό ισοζύγιο διατηρήθηκε στις +31 μονάδες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου (66%) αναμένουν τις ίδιες θέσεις απασχόλησης.Τέλος, εξασθένησε ήπια (+25 από +29 μονάδες) ο δείκτης εκτιμήσεων για το επίπεδο των τρεχουσών εργασιών. Το ισοζύγιο τιμών σημείωσε μικρή ενίσχυση και διαμορφώθηκε στις +21 μονάδες
Αναδημοσίευση άρθρου του Build