Την Τετάρτη 12 Ιουνίου  θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για το διευρωπαϊκό Πρόγραμμα Construction Blueprint στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας της Ένωσης (Ασκληπιού 23 – 6ος όροφος).

Θα παρουσιαστούν οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και το πλάνο δράσεων για το επόμενο διάστημα.