Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ BuildOffsiteEU, η οποία διοργανώθηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ και φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Στην εν λόγω εκδήλωση, συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι από τον Κατασκευστικό Κλάδο,  οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς για το έργο και τους στόχους του. Επιπλέον, η ημερίδα επέτρεψε την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα των βιομηχανοποιημένων συστημάτων κατασκευής στην Ελλάδα.

Ο κύριος σκοπός της ημερίδας ήταν η πλήρης ενημέρωση των συμμετεχόντων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ BuildOffsiteEU, καθώς και η ανάδειξη του δυναμικού των βιομηχανοποιημένων συστημάτων κατασκευής ως ουσιαστικού παράγοντα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στον Κατασκευαστικό Κλάδο.