Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ, τα μέλη που εκλέχθησαν από τις αρχαιρεσίες της 24 και 25 Ιουνίου 2020 συνεδρίασαν  και με μυστική ψηφοφορία εξέλεξαν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, και Ταμία του Τμήματος.

Η νέα σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών για την τριετία 2020-2023 είναι η εξής:

Πρόεδρος:                       Γεώργιος Αναστασόπουλος

Αντιπρόεδρος:                 Λεωνίδας Τσίγκος

Γραμματέας;                    Νικόλαος Ασλανίδης

Ταμίας:                            Γεώργιος Σπυρίδων Πασσάς

Σύμβουλοι:

Λουκάς Γκικάκης

Παύλος Γριτσόπουλος

Ευστράτιος Ζησιμόπουλος

Ιωάννης Παπακωστόπουλος

Εκπρόσωπος της Δ.Ε: Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος