Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια