Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5983 Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που καθορίζει τους συντελεστές αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις απόψεις/παρατηρήσεις τους επί της ως άνω αποφάσεως μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.