Επιστολή της Ένωσης προς τους αρμόδιους Υπουργούς με αίτημα τη συμμετοχή του ΤΕΕ και των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών .

Η επιστολή βρίσκεται εδώ