Επειδή μετά πάροδο των δύο επόμενων εβδομάδων,  λήγει η δοθείσα παράταση σε εκατοντάδες βεβαιώσεις του ΜΕΕΠ, η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά και πάλι την παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών για την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης  στην αναμόρφωση των Μητρώων συντελεστών παραγωγής Δημόσιων Έργων