Ζητούμε την έκδοση απόφασης  συντελεστών αναθεώρησης Τιμών  Δημοσίων Έργων επομένων τριμήνων, αφού, τα εκτελούμενα έργα είναι πολλά, οι προϋπολογισμοί τους μεγάλοι και η διαφορά μεταξύ των τιμών των άρθρων των τιμολογίων και των  τιμών της αγοράς, δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τους Αναδόχους, αναφέρει, εκτός των άλλων,  μια ακόμα  επιστολή  της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών