Η ΠΕΔΜΕΔΕ συνέβαλε καθοριστικά στην συλλογή δεδομένων προκειμένου να πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των επαγγελματικών προφιλ και των αντίστοιχων προσόντων των εργαζομένων του Κατασκευαστικού κλάδου όσον αφορά την Ελλάδα. Η σχετική έκθεση επικεντρώνεται σε έναν πρώτο προσδιορισμό των Ευρωπαίων επαγγελματικών προφίλ στην ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος Construction Blueprint: Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία.

Τέλος, η έκθεση αυτή εκπληρώνει έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος που δεν είναι άλλος από την υλοποίηση μιας στοχευμένης μεθοδολογίας ανάπτυξης επαγγελματικών προφίλ και προσόντων σχετικών με τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση στα αγγλικά εδώ.