Στις 23 και 24 Μαΐου, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στο 7ο meeting του Construction Blueprint, το οποίο διοργανώθηκε από τους Γάλλους εταίρους μας, FFB – Fédération Française du Bâtiment, στο Παρίσι.

Για δυο μέρες οι 24 εταίροι του προγράμματος παρουσίασαν την πρόοδο του έργου τη παρούσα χρονική στιγμή, συζήτησαν σχετικά με τη βιωσιμότητά του μετά τη λήξη του καθώς και τα επόμενα βήματα για τα trainings σχετικά με την  (1) Ενεργειακή απόδοση, (2) την Κυκλική Οικονομία και (3) την Ψηφιοποίηση του Κατασκευαστικού κλάδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΠΕΔΜΕΔΕ θα προχωρήσει στην έναρξη  Προγράμματος Κατάρτισης σχετικού με την Ενεργειακή Απόδοση εντός του Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το website του προγράμματος: https://constructionblueprint.eu/