Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στα πλαίσια του έργου Construction Blueprint.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα πιστοποίησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων σε κάθε χώρα αλλά και στην υφιστάμενη κατάσταση των εγκεκριμένων επαγγελματικών προφίλ και στην ανάγκη επικαιροποίησής τους, ώστε να ακολουθούν τη ζήτηση και τις ανάγκες της αγοράς.

Σκοπός του έργου Blueprint είναι η ανάδειξη των επαγγελματικών προφίλ που χρήζουν άμεσης επικαιροποίησης, υπό το πρίσμα τριών θεματικών:

  1. Ενεργειακή Απόδοση
  2. Ψηφιοποίηση
  3. Κυκλική Οικονομία

Τα αναδειγμένα, από το έργο, επαγγελματικά προφίλ, θα αποτελέσουν και το επίκεντρο των, προς ανάπτυξη, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία αναμένονται να ολοκληρωθούν άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερα νέα, επισκεφθείτε το website & τα social media του έργου Construction Blueprint.