Η ΠΕΔΜΕΔΕ σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην έρευνα του European Demolition Association και του European Decontamination Institute για την Έκθεση για τη βιομηχανία κατεδαφίσεων και απολύμανσης αντίστοιχα για το 2022!

Αφιερώστε 10”  για να συμπληρώσετε τα παρακάτω ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε εταιρίες και επαγγελματίες του Κατασκευαστικού κλάδου.

Στο πλαίσιο μελέτης της European Demolition Association (EDA) και του European Decontamination Institute (EDI), η ΠΕΔΜΕΔΕ και η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, ως μέλη τους, σας καλούν να λάβετε μέρος στις παρακάτω έρευνες, ώστε να κατανοηθούν σε βάθος οι τωρινές και μελλοντικές τάσεις της αγοράς του κλάδου.

Χρειάζεται να συμπληρωθεί μόνο ένα ερωτηματολόγιο ανά εταιρεία.

Ερωτηματολόγιο για τις Κατεδαφίσεις:

– Εργολάβοι: www.surveymonkey.com/r/ContractorGR

– Προμηθευτές / κατασκευαστές / αντιπρόσωποι: www.surveymonkey.com/r/SuppGR

Ερωτηματολόγιο για τις Απολυμάνσεις:

– Εργολάβοι: www.surveymonkey.com/r/ContractGR

– Προμηθευτές / κατασκευαστές / αντιπρόσωποι: www.surveymonkey.com/r/SupplGR

Επιπλέον, σε περίπτωση που πραγματοποιείτε δραστηριότητες που σχετίζονται με διάτρηση και πριόνισμα σκυροδέματος, συμπληρώστε κάποια από τις παρακάτω έρευνες, στα Αγγλικά:

– Εργολάβοι: www.surveymonkey.com/r/ContractEN

– Προμηθευτές / κατασκευαστές / αντιπρόσωποι: www.surveymonkey.com/r/SupplierEN