Λίγο πριν τη λήξη του έτους, η ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται δικαιούχος ενός ακόμη ευρωπαϊκού έργου.

Πρόκειται για το έργο Erasmus+ CaPABle: Building capacity of Public Authorities towards meeting Public Building stock Renovation challenges.

Στόχος του έργου είναι η γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και η οικοδόμηση ικανοτήτων ώστε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από εθνικό, καθώς και από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση.

Επικεφαλής του έργου είναι η Ιταλική ΜΚΟ Amici della Terra ενώ συμμετέχει και το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και φορείς από την Πολωνία και τη Σλοβενία.