“Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η αύξηση του Π.Δ.Ε.  θα επιφέρει θεαματική βελτίωση σε όλους τους οικονομικούς δείκτες,  ανάκαμψη στο κοινωνικό  σύνολο, μείωση της ανεργίας  και θετικά αποτελέσματα  στην  επενδυτική – αναπτυξιακή προσπάθεια της  κυβέρνησης που  σίγουρα θα οδηγήσει τη Χώρα σε νέα εποχή”, αναφέρει , εκτός των άλλων, η επιστολή της Ένωσης προς τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης και τους αρμόδιους Υπουργούς.

Η Ένωση ζητά επίσης την ένταξη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης ρυθμίσεων  για την ενίσχυση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Κατασκευαστικού Κλάδου.