Πιάνοντας τον στόχο των 1.200 εργαζομένων, η ΠΕΔΜΕΔΕ επιμόρφωσε 1.199 εργαζομένους του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών και υλικών».

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματολογία και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020 και υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναυσμα για το εγχείρημα ήταν η ένταξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, αναφορικά με τις επικείμενες εξελίξεις του Κατασκευαστικού Κλάδου, αλλά και η προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και κινητικότητας των εργαζομένων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ γιόρτασε το επιτυχές κλείσιμο του προγράμματος σε εκδήλωσή τους η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 όπου και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Πράξης.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα και τις προσκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κατασκευαστικού κλάδου, και τη σημαντική συμβολή της ΠΕΔΜΕΔΕ στη μετάβαση αυτή.

Δείτε εδώ την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε σε περιοδικό της κατασκευαστικής αγοράς