Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO θα συμμετάσχει με περίπτερο (D16) στην Έκθεση Verde.Tec που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Μαρτίου 2022 στο MEC Παιανίας.

Σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι στα πλαίσια της Έκθεσης  και με την συμβολή της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό συνεδριακό χώρο,  η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της EDA (European Demolition Association), συγκεντρώνοντας με αυτό τον τρόπο τους εκπροσώπους  των μεγαλύτερων παραγόντων στον χώρο της Ανακύκλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Χώρα μας.

Σας περιμένουμε στο περίπτερο της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO D16 από τις 18 έως 20 Μαρτίου 2022 στο MEC Παιανίας

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση σας εδώ.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO :

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO αποτελεί φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ο οποίος έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΠΕΔΜΕΔΕ, Σύλλογο των Εργοληπτών Δ.Ε., οι οποίοι είναι και διαχειριστές ΑΕΚΚ.

H ΠΕΔΜΕΔΕ ECO αδειοδοτήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ και η γεωγραφική της εμβέλεια εκτείνεται σε 13 περιφερειακές ενότητες.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συντονίζει, επιθεωρεί και διασφαλίζει πως η διαδικασία διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων διεξάγεται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Επιπλέον, έχει την ευθύνη να συλλέγει και να δημοσιεύει δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης των ΑΕΚΚ και να οργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

H ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έχει ενεργή παρουσία σε Ευρωπαϊκές Οργανώσεις της διεθνούς Κατασκευαστικής Βιομηχανίας και ειδικότερα:

  • Είναι μέλος της EDA- European Demolition Association
  • Είναι μέλος της EDI- European Demolition Institute
  • Συμμετέχει σε Forum, Θεματικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας/ Working Groups στους θεματικούς άξονες: Κυκλικής Οικονομίας, Ψηφιοποίησης, Εκπαίδευσης, Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας αλλά και Βιωσιμότητας στον Κατασκευαστικό Κλάδο.