Η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ECO διοργανώνει   εσπερίδα µε θέµα:

«Υπεύθυνη ∆ιαχείριση ΑΕΚΚ µε σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον»

τη ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Λεωφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα) και σας προσκαλεί.

Μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης εδώ