Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργανώνει δίωρη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Construction Blueprint” όπου η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι εταίρος, εκπροσωπώντας τον Κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα.

Το “Construction Blueprint”, έργο ορόσημο για τον Κατασκευαστικό κλάδο με 24 κλαδικούς και εκπαιδευτικούς εταίρους από 12 χώρες της ΕΕ, έχει ως στόχο την αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα επαγγέλματα του μέλλοντος του Κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη, υπό το πρίσμα 3 κεντρικών θεματικών ενοτήτων :

  1.  Την ψηφιοποίηση (Digitalization)
  2.  Tην Ενεργειακή αναβάθμιση (Energy Εfficiency) και
  3.  Την Κυκλική οικονομία (Circular Economy)

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις επί του θέματος καθώς και επί των επίσημων αποτελεσμάτων που έχει παράξει το έργο με κύριο γνώμονα την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και τα αποτελέσματα της συζήτησης θα δημοσιευτούν με το πέρας της συζήτησης.