Παρουσιάζουμε συνοπτικά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ που διεκδίκησε και πέτυχε η ΠΕΔΜΕΔΕ από την υποβολή προτάσεων υπό το πρόγραμμα Erasmus+ το 2021.

CultureLights-  Bridging sustainable lighting and value preservation of cultural buildings

Το  έργο “Culture Lights” στοχεύει στη διαμόρφωση της γνώσης των επαγγελματιών του Κατασκευαστικού Κλάδου οι οποίοι είτε εργάζονται είτε σχετίζονται με δραστηριότητες ανακαίνισης πολιτιστικών κτιρίων με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμου φωτισμού, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική αξία των κτιρίων.

Στον ίδιο άξονα, το έργο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επαγγελματιών Κλάδου ανακαίνισης και των εργαζομένων και χρηστών πολιτιστικών κτιρίων, ενθαρρύνοντας βιώσιμες συμπεριφορές, μέσω της ανταλλαγής ιδεών και απόψεων για τη βιώσιμη διατήρηση των κτιρίων και στρατηγικών ενεργειακής απόδοσης.

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

  • Ιταλία: European Lighting Cluster Alliance – ELCA (Συντονιστής εταίρος), MELTING PRO. LABORATORIO PER LA CULTURA
  • Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ
  • Πολωνία: Instytut Doradztwa Sp. z o.o., STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO “KON- FEDERACJA”

Διάρκεια έργου: 33 μήνες (έναρξη: 2/2022, λήξη: 11/24)

Προϋπολογισμός έργου: 331.101,00 €