«Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών και ο  Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης,  αποκτούν  “σάρκα και οστά” ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γεώργιος Στασινός.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ χαιρετίζει και επιβραβεύει το νέο  αυτό εγχείρημα, έχοντας  από καιρού επισημάνει την  ανάγκη να αποκτήσει και η  Ελλάδα   Εθνικό  Μητρώο Υποδομών, όπως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το  πρώτο στάδιο  είναι η ανάπτυξη του Μητρώου σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή  με τη συγκέντρωση των υποδομών της Χώρας από όλους τους φορείς και το επόμενο, η ενεργοποίηση της συντήρησης των υποδομών, που αποτελεί και την επίτευξη του  τελικού  στόχου.

Με δεδομένο ότι στο εν λόγω Μητρώο  θα περιληφθούν όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του Δημοσίου τομέα, η Ένωση  κρίνει απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο Μητρώο και τα μνημεία της Ελλάδος, όπως έχουν ήδη πράξει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Τέλος, και με δεδομένη τη συμμετοχή της Ένωσης  στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, ως κοινωνικός  εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (F.I.E.C.),  η ΠΕΔΜΕΔΕ θέτει στη διάθεση  του Τ.Ε.Ε.  την εμπειρία της, τις γνώσεις της και τις διασυνδέσεις της από τους αντίστοιχους Φορείς της Ευρώπης,  επιθυμώντας  να βοηθήσει ουσιαστικά στη συνολική αναμόρφωση όλων  των υφιστάμενων υποδομών της Χώρας με σκοπό τη βιώσιμη λειτουργία τους.

Από το Δελτίο Τύπου της ΠΕΔΜΕΔΕ