Την έκδοση  συντελεστών   αναθεώρησης μέχρι και  το 4ο τρίμηνο του έτους 2023, σύμφωνα με τις υπάρχουσες Υπουργικές Αποφάσεις και το ίδιο σκεπτικό που αναφέρεται σε αυτές καθώς  και την άμεση και   ουσιαστική λειτουργία της  Επιτροπής Διαπιστώσεως  Τιμών  Δημοσίων  Έργων  για να ολοκληρωθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ,  προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της ανάπτυξης  και της οικονομίας της Χώρας και να πάψει ο εμπαιγμός των Εργοληπτών, που εξακολουθούν να χρηματοδοτούν εξ ιδίων τις κατασκευές ζητά η ΠΕΜΔΕΔΕ σε κοινή επιστολή της με την ΠΕΣΕΔΕ.