Οι εταίροι του έργου Erasmus+ “Tab4Building” πραγματοποίησαν μία ακόμα μηνιαία διαδικτυακή συνάντηση όπου και συζήτησαν για την πορεία υλοποίησης του έργου, αναφορικά με την εξέλιξη της έρευνας που πραγματοποιείται στις συμμετέχουσες χώρες για τη χρήση Σύνθετων Υλικών από αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς αλλά και εργαζομένους σε οικοδομές. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, οι εταίροι θα προχωρήσουν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους του Κατασκευαστικού Κλάδου.

Μείνετε συντονισμένοι για τις εξελίξεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου!