Είναι πρωτοφανές το γεγονός να χαρακτηρίζεται ως προμήθεια και όχι ως έργο η κατασκευή ενός κλειστού γυμναστηρίου, αναφέρει, εκτός των άλλων, η διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Δήμαρχο Β. Κέρκυρας και ζητά να ακυρωθεί η διενέργεια του διαγωνισμού και  να δημοπρατήσει ο Δήμος , καλώντας προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και κατάλληλη  εμπειρία προς υλοποίηση του υπό δημοπράτηση  έργου.