Η FIEC στην οποία  η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει δια του Προέδρου της κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη με θέση στην Δ.Ε., εντατικοποιεί τις διαπραγματεύσεις και τις συνεννονήσεις με τους αρμόδιους Επιτρόπους της Ε.Ε. για τη δέσμευση Recovery Fund ύψους τουλάχιστον 320 δις ευρώ προκείμενου να διατεθούν στην Κατασκευαστική Βιομηχανία. Κεφάλαια που θα βοηθήσουν τον κλάδο να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19.