Με ένα κοινό δελτίο τύπου οι εκπρόσωποι του Κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη, η FIEC από την πλευρά των εργοδοτών και η EFBWW  από την πλευρά των εργαζομένων παρουσίασαν τις θέσεις τους για τις Social ID Cards.

Στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου αφιερωμένη  στον συντονισμό της ψηφιοποίησης της   κοινωνικής ασφάλισης (ESSPASS) και στις κοινωνικές ταυτότητες  «Social ID Cards», η FIEC (Εuropean Construction Industry Federation) και η EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers)  προσκλήθηκαν να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στα  θέματα που αφορούν στις Social ID Cards στον Κατασκευαστικό κλάδο.

Αντιμέτωποι  με την πραγματικότητα ενός κλάδου που απασχολεί  εργατικό δυναμικό υψηλής κινητικότητας και που λειτουργεί σε μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά, η FIEC & η EFBWW ως κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ έχουν προχωρήσει σε μια σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών   με στόχο την αύξηση της διαφάνειας στα εργοτάξια, συμπεριλαμβανομένων και των Social ID Cards

Ο  κ. Domenico Campogrande, Γενικός Διευθυντής της FIEC, εξήγησε πώς «η προστιθέμενη αξία αυτών των Social ID Cards   είναι ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν δημιουργηθεί με την άμεση συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, ενσωματώνουν ειδικά χαρακτηριστικά του Κλάδου  και  είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση συνολικά».

«(…) Σε έναν κατακερματισμένο κλάδο – με εργατικό δυναμικό υψηλής κινητικότητας – υπάρχει έντονη ανάγκη για περισσότερα ψηφιακά  εργαλεία για την προστασία των δικαιωμάτων των μετακινούμενων εργαζομένων», δήλωσε ο κ. Tom Deleu, Γενικός Γραμματέας της EFBWW.

Το κοινό μήνυμα που επανέλαβαν από κοινού η FIEC  και η EFBWW τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιταχυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση και  η ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων για την επιβολή των κανόνων κινητικότητας στην  ΕΕ.

Η  FIEC και η EFBWW τόνισαν την προστιθέμενη αξία μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τις  Social ID Cards στις κατασκευές που προάγει τα υπάρχοντα συστήματα και την αυτονομία των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων. Τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να παρέχει λύσεις για διασυνοριακά συστήματα ψηφιακής διασύνδεσης και να υποστηρίζει νέες πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει να παρέχει οικονομική και τεχνική υποστήριξη για νέες  και υφιστάμενες  πρωτοβουλίες  καθώς και για τη  διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων.

Και οι δύο κοινωνινοί εταίροι συνεργάζονται για να ξεκινήσουν ένα τομεακό έργο που χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ των βασικών παραδοτέων του είναι η χαρτογράφηση των υφιστάμενων συστημάτων και η πλήρης αξιολόγηση των τεχνικών και  νομικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένων  και άλλων απαιτήσεων για τη διασύνδεση αυτών των συστημάτων σε  ένα ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πλαίσιο.

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο κείμενο εδώ