Κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της  FIEC της 20ης Απριλίου 2022 διαπιστώθηκε ότι   η Ευρώπη αντιμετωπίζει με  αποτελεσματικές μεθόδους το θέμα της αυξήσεως των υλικών σε Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα, όπως ενημέρωσε τη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ  ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και Αντιπρόεδρος της FIEC, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.

Η Διοικούσα   Επιτροπή της  FIEC διαπίστωσε ότι το σοβαρότατο πρόβλημα του Κατασκευαστικού Κλάδου δεν εντοπίζεται μόνο στην αύξηση τιμής των υλικών αλλά και στην αδυναμία εκτέλεσης πολλών έργων λόγω της διατάραξης της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας πρώτων υλών και υλικών.

Όμως το Υπουργείο Υποδομών στη χώρα μας, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του, δεν έχει προβεί ακόμα σε καμία  αντίστοιχη ενέργεια. Συνέπεια αυτού θα είναι η αδυναμία εκτελέσεως  και στη συνέχεια η διακοπή των έργων.

Το Υπουργείο για μία ακόμα φορά παραμένει παρατηρητής των εξελίξεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι είναι εθνικό καθήκον η διάσωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, γεγονός που προϋποθέτει σοβαρές και βιώσιμες λύσεις ώστε να μην διαταραχθεί η εκτέλεσή τους.

Η Ένωση επανειλημμένα έχει  δηλώσει στο Υπουργείο την πρόθεσή της  να συνδράμει  μεταφέροντας την Ευρωπαϊκή της εμπειρία, αλλά μέχρι τούδε τούτο κατέστη αδύνατο, παρά το γεγονός ότι είναι  επιτακτική ανάγκη η άμεση εξεύρεση λύσεων  για την ομαλή εξέλιξη των Δημοσίων Συμβάσεων.