Συμφωνα με την ενημέρωση από την FIEC, στις 19 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία και τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν εφάρμοζαν σωστά τους κανόνες της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Αυτό ακολούθησε δύο διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν το 2017 κατά των δύο χωρών.

Η οδηγία απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους εντός 30 ημερών ή εντός 60 ημερών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ωστόσο, και μετά από εκτεταμένες διαδικασίες παρακολούθησης πέρυσι, η Επιτροπή έκρινε ότι τόσο η Πορτογαλία όσο και η Σλοβακία δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους σε πολλές περιπτώσεις.
Επιπλέον, η Επιτροπή ανέφερε ότι απεστάλησαν προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία επειδή δεν είχαν μεταφέρει ούτε εφάρμοζαν σωστά την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές.