Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών ενημερώνει την Ένωση ότι, σε συνέχεια της επιστολής της,  η Επιτροπή ΜΕΚ θα συνεδριάσει την Δευτέρα 30.10.2023