Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τους Προέδρους των Τεχνικών Συμβουλίων του Υπουργείου Υποδομών με την οποία ζητά αφενός την εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλίων   και αφετέρου την άμεση  εισαγωγή προς συζήτηση των ενστάσεων που δεν εξετάστηκαν επί ουσίας κατά την τελευταία συνεδρίαση.