Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου  2023 και ώρα 01.30  τα ξημερώματα τέθηκε  σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου  του Υπουργείου Υποδομών με  τίτλο: «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού».

Η διαβούλευση έληξε την Τετάρτη 01 Μαρτίου και ώρα 10 πμ., αλλά δεδομένων των αργιών  είχε διάρκεια 24 ωρών.

Με το κεφάλαιο Β΄του Σχεδίου Νόμου   επέρχονται  αλλαγές στη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016) καθώς και στις διατάξεις που αφορούν στο Ηλεκτρονικό  Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, μελετών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Η Ένωση ζητά την  επαναφορά  σε διαβούλευση του ως άνω  σχεδίου  Νόμου, αφού ουδείς πρόλαβε να ενημερωθεί για τις προτεινόμενες αλλαγές και ουδείς υπέβαλε σχόλια στο συγκεκριμένο κεφάλαιο