Τη διαβίβαση των πιστώσεων στους αντίστοιχους φορείς και  την ομαλοποίηση των πληρωμών των  εκτελεσμένων εργασιών ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς για την χρηματοδότηση του  έργου «Πρόγραμμα  βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο».