Μπορείτε να διαβάσετε τη διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Υπουργό Εσωτερικών για το διαγωνισμό του ΕΔΣΝΑ για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας ΑΕΚΚ εντός της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής εδώ