Ζητούμε, κ. Υπουργέ,  για άλλη μια φορά τις άμεσες ενέργειές σας  που θα επαναφέρουν σε  λειτουργία την  Επιτροπή  ΜΕΚ  ώστε να διεκπεραιώνονται έγκαιρα και  άμεσα οι υποθέσεις των μελών μας, αναφέρει, εκτός των επιστολή άλλων, η Ένωση στην επιστολή της .