Με αφορμή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας  με τίτλο ««Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η Ένωση ζητά από τον Υπουργό   να συμπεριληφθεί στις διατάξεις του η άμεση και εξ ολοκλήρου εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας σε όλο το φάσμα εργαζομένων στον Κατασκευαστικό Κλάδο στον τομέα των Δημοσίων Έργων