Τις άμεσες ενέργειες του Υπουργού  Υποδομών  που θα επαναφέρουν σε  λειτουργία την  Επιτροπή  ΜΕΚ  ώστε να διεκπεραιώνονται έγκαιρα και  άμεσα οι υποθέσεις των μελών της  ζητά   η ΠΕΔΜΕΔΕ