“Δεδομένου ότι έχει παρέλθει ήδη μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει δημοσιευτεί απόφαση  που περιλαμβάνει συντελεστές αναθεώρησης για τα επόμενα τρίμηνα του έτους 2022, ζητούμε την επίσπευση έκδοσης αυτών”, αναφέρει εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών