Είναι κοινά παραδεκτό ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η Πολιτεία για «τη θωράκιση των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων έργων από τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης»  και δεν  τα εφάρμοσε, εγκλώβισαν τους Εργολήπτες,  που  ανταποκρίθηκαν  στις υποχρεώσεις τους, επί ζημία τους, συνέχισαν  την κατασκευή των έργων και δεν διέκοψαν, ως είχαν  δικαίωμα, τις  εν εξελίξει συμβάσεις.

Όμως, στις δύσκολες συνθήκες που εξακολουθούν να βιώνουν οι Ανάδοχοι  προστέθηκαν νεώτερα προβλήματα που ζητούν άμεση αντιμετώπιση…….

αναφέρει η επιστολή   της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών  που προτείνει συγκεκριμένες λύσεις