Εν όψει της κατάθεσης στη Βουλή του Σχέδιο Νόμου για την «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Παιδείας να συμμετέχει ως  πρωτοβάθμιος παραγωγικός φορέας, άμεσα ενδιαφερόμενος, σε ό,τι αφορά στην κατάρτιση και στην απόκτηση & αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Κατασκευαστικό Κλάδο  για να αναβαθμιστεί  το τεχνικό δυναμικό της Χώρας.