Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων αύξησης της χρηματοδότησης  με στόχο την ομαλοποίηση των πληρωμών των εγκεκριμένων λογαριασμών αναθεώρησης ζητά  η Ένωση από τον Υπουργό Εσωτερικών