Ενώ από 15.11.2021  οι ασφαλισμένοι, που  προέρχονται από τα τέως Ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ και επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να απευθυνθούν σε πιστοποιημένους Λογιστές και Δικηγόρους για άμεση διεκπεραίωση, εντός δύο μηνών,  του αιτήματός τους,

Οι Μηχανικοί,  ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ, είναι καταδικασμένοι σε τουλάχιστον τριετή αναμονή μέχρι την έκδοση των  συνταξιοδοτικών τους αποφάσεων, ….

, Η Ένωση ζητά   για δεύτερη φορά από τον Υπουργό Εργασίας να  εφαρμόσει  την ως άνω  διαδικασία και για τους ασφαλισμένους του τ.  ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ