“Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την  στάση της Κυβέρνησης  έναντι των Μηχανικών, ελεύθερων επαγγελματιών,  και σας καλούμε, κ. Υπουργέ, να στηρίξετε τον Κατασκευαστικό Κλάδο,  αναστέλλοντας την εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει περαιτέρω  αύξηση  των ασφαλιστικών εισφορών.”, αναφέρει εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εργασίας