“Θεωρούμε φυσιολογικό και απόλυτα σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές τακτικές να υπάρχει πρόβλεψη για εκπαίδευση των εργαζομένων στον Κατασκευαστικό τομέα και αυτή να ανατεθεί στους αρμόδιους φορείς, όπως είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ”, αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εργασίας, με αφορμή την ομιλία του  στο Digital Economy Forum  στο πλαίσιο του οποίου παρουσίασε  τις δράσεις του Υπουργείου για την ψηφιακή κατάρτιση εργαζομένων.