Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητάει από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου την άμεση εξόφληση των οφειλομένων και τη διατήρηση συνεχούς χρηματοδοτικής  ροής  προκειμένου να  ομαλοποιηθούν οι πληρωμές  των εκτελεσμένων εργασιών  και να μην διαλυθούν οι   συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη .

Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή της Ένωσης εδώ